SECTION Title Time
§ 1203b.100§ 1203b.100 Purpose.April 19, 2022
§ 1203b.101§ 1203b.101 Scope.April 19, 2022
§ 1203b.102§ 1203b.102 Definitions.April 19, 2022
§ 1203b.103§ 1203b.103 Arrest authority.April 19, 2022
§ 1203b.104§ 1203b.104 Exercise of arrest authority - general guidelines.April 19, 2022
§ 1203b.105§ 1203b.105 Use of non-deadly physical force when making an arrest.April 19, 2022
§ 1203b.106§ 1203b.106 Use of deadly force.April 19, 2022
§ 1203b.107§ 1203b.107 Use of firearms.April 19, 2022
§ 1203b.108§ 1203b.108 Management oversight.April 19, 2022
§ 1203b.109§ 1203b.109 Disclaimer.April 19, 2022